• Fragt kun 39 DKK
  • Fri levering fra 999 DKK

Det danske drikkevand er i fare, og det viser sig, at forureningen er langt større end hidtil antaget. 
Den danske Miljøstyrelse har slået alarm, for i de seneste år har vandværkerne måttet lukke hundredevis af boringer på grund af massiv forurening. Problemet øges for hver dag, der går, og drikkevandet analyseres ikke tilnærmelsesvist for alle potentielt forurenende stoffer. Vi trænger til en overordnet politisk indsats på dette område.

Se vores udvalg af vandrensere her. 

Kommunen.dk har tidligere foretaget en kortlægning af den danske vandforsyning, og den viste, at en stor del af landets vandværker har høje pesticidniveauer og mange nedbrydningsprodukter i drikkevandet. Mange steder kan pesticid indholdet godt være under “grænseværdien” fordi pesticiderne kan være i en nedbrydningsproces. Sådanne nedbrydningsprodukter kan skabe nye kemiske forbindelser, som vi ikke kender konsekvenserne af at indtage, og vandet analyseres heller ikke rutinemæssigt for disse. Miljøstyrelsen ser heldigvis med stor alvor på denne udvikling, som flere kalder en potentiel bombe under den danske vandforsyning.

Analyse af rent drikkevand

Vandværkerne undersøger ikke for alle de kemiske stoffer, der findes i drikkevandet, og desværre viser det sig, at hver gang der undersøges for andre pesticider eller kemiske stoffer end dem på vandværkernes lister, så er forekomsten i drikkevandet ofte særdeles høj. Således også, da der ekstraordinært blev undersøgt for sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon. Chloridazon har været anvendt som ukrudtsmiddel i Danmark fra 1964 til 1996, hvorefter det blev forbudt. Det nedbrydes langsomt og er fundet i foruroligende koncentrationer i drikkevandet. Langtfra alle vandværker har testet for dette stof. Der måles nemlig ikke rutinemæssigt for chloridazon, der derfor ryger direkte ud i drikkevandet til alle os intetanende forbrugere. 

Pesticiderester i drikkevandet 

Det skønnes, at der er pesticidrester i 43% af vores grundvand. Ingen kender det fulde omfang af problemet, for vi måler ikke. Danmarks miljøforsker nummer et, Phillipe Grandjean, professor i miljømedicin på Syddansk Universitet, mener, at disse fund skal tages særdeles alvorligt. Forurenet drikkevand er en potentiel sygdomsfremkalder, og en øget påvirkning fra en lang række toksiske stoffer kan fremkalde den såkaldte cocktaileffekt, der bevirker, at et stofs negative sundhedsmæssige effekt kan mangedobles på grund af tilstedeværelsen af andre toksiske stoffer.

Jeg tilhører den generation, der kan huske, at politikere og eksperter forsikrede os om, at pesticider aldrig ville kunne trænge igennem jordlagene og nå ned til grundvandet. Og jeg er efterhånden godt og grundigt træt af den konstante misinformation, som vi danskere udsættes for. Jeg er også træt af den langsommelighed, hvormed tingene (ikke) sker. Jeg husker en lang række tidligere eksempler på udokumenterede officielle udsagn som ”margarine er sundere end smør”, ”mælk giver stærke knogler”, ”sukker feder ikke”, ”æg øger kolesteroltallet”, “amalgam gør ingen skade i tænderne” og ”fedt er farligt”. Disse fejlagtige udsagn har kostet mange danskere dyrt. Derfor har jeg truffet min beslutning.

Hvordan får vi rent drikkevand?

Personligt køber jeg ikke udsagn som ”Vi har verdens bedste og reneste drikkevand”. De er så vidt jeg kan se hverken baseret på grundig uvildig forskning eller hensynet til den enkelte danskers sundhed. Ingen kan i dag sige, hvordan vores kroppe reagerer på påvirkninger fra så uendeligt mange forskellige kemiske og potentielt sygdomsfremkaldende stoffer. Derfor renser jeg mit vand, før jeg drikker det.

Alligevel kan det i den grad undre, at vores Miljø- og Fødevareminister ikke omgående griber ind og forlanger, at det danske drikkevand renses, og får lovgivet om, at vandværkerne rutinemæssigt skal analysere for samtlige mulige pesticider og toksiske stoffer. Vandet kan effektivt renses ved hjælp af kulfiltre, der er en enkel og naturlig rensemetode.

Af Anette Harbech Olesen, forfatter og blogger om mad og sundhed på www.madforlivet.com

_______________________

Kilder:

https://www.kommunen.dk/artikel/pesticid-problem-det-ligner-en-regulaer-katestrofe-for-vandforsyningen     

Relaterede produkter